Tillbaka

     Geisha

1,5 År

10 Månader

4½ Månad

4 Månader

16 Veckor

14 Veckor

12 Veckor

10 Veckor

9 Veckor

8 Veckor

Bilderna nedanför är tagna av Vaina Bäckström kennel Ardennergårdens.

7 Veckor

 4 Veckor

2 Veckor 

Nyfödda