Tillbaka

  

 Viktkurva

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor

 

  Uno Ubbe Uffe Unni
2015-10-02 301g 313g 302g 332g
2015-10-05 360g 351g 365g 370g
2015-10-10 498g 479g 504g 514g
2015-10-17 621g 645g 663g 640g
2015-11-04 1480g 1461g 1480g 1295g
2015-11-14 2005g 1845g 1875g 1680g
2015-11-27 3210g 2650g 2825g 2470g