Tillbaka

  

 Viktkurva

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor

 

  Simon Sandra
2015-07-18 191g 187g
2015-07-25 365g 255g
2015-08-05 633 g 592 g
2015-08-10 744 g 685 g

2015-08-18

1195g

1135g

2015-09-03 2095g 2145g